Podaci o trgovcu


Poslovno ime: TRGOVINSKO PREDUZEĆE MIKROS DOO, SUBOTICA
Skraćeno poslovno ime: MIKROS DOO SUBOTICA
Delatnost i šifra delatnosti: Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom - 463900
Matični broj: 08583242
PIB: 100852742
Web sajt: www.mikros-su.rs
Broj telefon: +381 (0)24 546 376
E-mail adresa: mikros.subotica@gmail.com